LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šioje svetainėje galite rasti...

  • Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazę su vieša prieiga

 

  • Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių duomenų rinkinį iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas"

Kita informacija...

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdydamas 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą  Nr. 686 „Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendina uždavinio “informacijos skleidimas apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus” priemones.