LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Informacijos pateikimo sąlygos

Pagrindinis lietuviaisibire.lt tikslas - pateikti visuomenei  kuo daugiau tikslios informacijos apie faktus susijusius su Lietuvos piliečių trėmimais ir kalinimu sovietinio laikotarpio metu.
 
Siekdami surinkti kuo išsamesnius duomenis apie lietuvių gyvenimo tremtyje ir lageriuose faktus,  kviečiame visus norinčius pasidalinti turima informacija, dokumentais ir fotografijomis.
Siekdami išlaikyti Jūsų pateiktos medžiagos tikslumą ir dokumentinę vertę, prašome laikytis čia išdėstytų taisyklių:
 
1. Skelbti Jums žinomus duomenis apie Lietuvos piliečių temties ir kalinimo vietas, kapines, palaidojimo vietas, nurodant ar tai susiję su Jūsų ar Jūsų šeimos narių asmenine patirtimi.
2. Skelbti duomenis apie ekspedicijas ir išvykas į buvusias tremties bei kalinimo vietas, jeigu Jus patys buvote šios išvykos dalyviais.
3. Skelbti tik Jums priklausančias fotografijas ar dokumentus.
4. Talpinant nuotraukas sumažinti jas iki 200 KB dydžio
 
Puslapio lietuviaisibire.lt tvarkytojai turi teisę redaguoti, šalinti pranešimą, jeigu jis neatitinka istorinių faktų ar pažeidžia nurodytas taisykles ir neprivalo savo veiksmų raštu paaiškinti duomenų pateikėjams.