LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Topčicha, Čistiunlag

Kraštas/respublika: Altajaus

Valstybė: RSFSR