LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Onega, Belbaltlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR