LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Elinga, Jagrynlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR