LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Talagi, Jagrynlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Talagi, Primorės raj, Archangelsko sr., Jagrynlago punktas. Talagi lagerio punkte lietuviai kalėjo 1945 – 1955 m. Dažniausiai perkelti iš kitų Jagrynlago punktų. Kalėjo tiek vyrai, tiek moterys, politiniai ir kriminaliniai kaliniai. Be lietuvių, kalėjo rusai, latviai, estai, ukrainiečiai, Pavolgio vokiečiai, armėnai. Dirbo statybose, stalių, molinių puodų dirbtuvėse, kartono fabrike, lentpjūvėje. Iš čia lietuviai buvo perkeliami į kitus Jagrynlago punktus, Komijos, Mordovijos ir Omsko lagerius. Dabar Talagi gyvenvietėje veikia Archangelsko oro uostas.