LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Puksoozero, Kargopollag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR