LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnoborsk, Kotlasskoje selskochozejstvenoje LO

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR