LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vyčegodskyj, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR