LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ufa

Kraštas/respublika: Baškirijos ASSR

Valstybė: RSFSR