LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Železnodorožnij, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR