LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Predšachtnaja, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR