LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rudnik, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR