LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

TEC-2, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR