LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bela Vaka, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR