LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenka, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR