LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zapoliarnaja, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR