LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žiguliovskoje more, Kunejevskij ITL

Kraštas/respublika: Kuibyševo (d.Samaros)

Valstybė: RSFSR