LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Polia

Kraštas/respublika: Leningrado

Valstybė: RSFSR