LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čiukotka, Berlag

Kraštas/respublika: Magadano

Valstybė: RSFSR