LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Javas, Dubravlag

Kraštas/respublika: Mordovijos ASSR

Valstybė: RSFSR