LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zubova Poliana, Dubravlag

Kraštas/respublika: Mordovijos ASSR

Valstybė: RSFSR