LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Kargopollag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR