LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Borlag

Kraštas/respublika: Čitos

Valstybė: RSFSR