LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Jenisejlag

Kraštas/respublika: Krasnojarsko

Valstybė: RSFSR