LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Kunejevskij ITL

Kraštas/respublika: Kuibyševo (d.Samaros)

Valstybė: RSFSR