LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Čistiunlag

Kraštas/respublika: Altajaus

Valstybė: RSFSR