LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
551 Juozas Miklušis 1894 Varėnos suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
552 Marija Mikelienė 1919 Marijampolės suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-31
553 Kazys Mikalauskas 1910 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-03 grįžo
554 Albinas Mikalauskas 1929 Prienų suėmimas 1953 Voronežo sr.
555 Vaclovas Mikalaičiukas 1918 Utenos suėmimas 1953 Kazachija 1968-03-13 grįžo
556 Liudas Mikalaičiukas 1919 suėmimas 1953 Lietuva 1953-08-15
557 Pranas Mickus 1928 Plungės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-06-15
558 Vladislavas Mickevičius 1928 Varėnos suėmimas 1953 Totorija
559 Petras Micevičius 1927 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
560 Petras Merkelis 1929 Kretingos suėmimas 1953 Leningrado sr.
561 Vincas Merčaitis 1909 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1954-12-26
562 Kazys Mažutis 1913 Kretingos suėmimas 1953 Komija 1956-08-02 grįžo
563 Irena Mažutavičiūtė 1930 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-06 grįžo
564 Eduardas Mazūra 1919 Zarasų suėmimas 1953 Karelija 1958-02-06
565 Eugenija Mažrimienė 1914 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-09-27
566 Augustas Mažrimas 1914 Skuodo suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-01-29
567 Stefanija Mažrimaitė 1928 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-09-14
568 Zenona Mazgelytė 1929 Vilniaus suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-08-09
569 Juozas Mazgelis 1930 Varėnos suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1957-04-11 grįžo
570 Antanas Mažeikis 1935 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-20
571 Jadvyga Mažeikienė 1905 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
572 Bronė Mažeikaitė 1928 Utenos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-21
573 Jonas Mažeika 1931 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
574 Ramutis Viktoras Mažeika 1933 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
575 Edvardas Mažeika 1913 Kėdainių suėmimas 1953 Magadano sr. 1957-04-23
576 Antanas Mažeika 1896 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-27
577 Morta Matuzevičiūtė 1930 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
578 Marijona Matuzevičiūtė 1936 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
579 Jonas Matuzevičius 1928 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1978-08-04 grįžo
580 Aniceta Matutytė 1932 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1958-06-28 grįžo
581 Petras Matulis 1928 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-08-17
582 Zofija Matulienė 1911 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-17
583 Valerija Zofija Matukienė 1922 Rokiškio tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-06-24 grįžo
584 Povilas Matukas 1918 Akmenės tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-06-24 grįžo
585 Pranas Matikolas 1905 Raseinių suėmimas 1953 Mordovija 1956-07-26
586 Algirdas Aloyzas Matas 1931 Varėnos suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956-05-04 grįžo
587 Albinas Masys 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-25 grįžo
588 Pranas Masiulis 1908 Ukmergės suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-07-02 grįžo
589 Juozas Masionis 1921 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-02
590 Pranas Masiokas 1914 Panevėžio suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-30 grįžo
591 Vytautas Stasys Martišius 1930 Šakių suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
592 Matas Martinaitis 1907 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1956-08-22 grįžo
593 Ona Maršalkienė 1927 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
594 Ona Maršalkienė 1898 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
595 Jonas Maršalka 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
596 Bronius Maršalka 1915 Kėdainių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1956-07-21
597 Kazys Marmantavičius 1930 Lazdijų suėmimas 1953 Novosibirsko sr. 1956
598 Vladas Markūnas 1921 Varėnos suėmimas 1953 Komija
599 Henrikas Markšaitis 1933 Šilutės suėmimas 1953 Magadano sr. 1956-06-28
600 Marijonas Markevičius 1930 Kaišiadorių suėmimas 1953 Novosibirsko sr. 1956-06-23 grįžo