LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
601 Mikas Adžgauskas 1896 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva
602 Vincas Adžgauskas 1906 Alytaus suėmimas 1944 Baltarusija mirė lageryje
603 Jadvyga Afanasjeva 1924 Vilniaus suėmimas 1944
604 Andrejus Afanasjevas 1916 Vilniaus suėmimas 1948 Pskovo sr. 1956-05-20
605 Dmitrijus Afanasjevas 1908 Vilniaus suėmimas 1939 Baltarusija
606 Georgijus Afanasjevas 1896 suėmimas 1945 mirė kalėjime
607 Teodoras Afanavičius 1896 Kauno suėmimas 1941 Archangelsko sr. mirė lageryje
608 Leonas Afremovas 1913 Jonavos suėmimas 1940 Lietuva 1941-05-28
609 Aleksejus Agafonovas 1923 Alytaus suėmimas 1945
610 Jakovas Agafonovas 1904 Molėtų suėmimas 1951 Volgogrado sr.
611 Maksimas Agafonovas 1886 Vilniaus represuotas 1941
612 Vasilijus Agafonovas 1913 Vilniaus suėmimas 1946 Magadano sr. mirė lageryje
613 Antanas Aganauskas 1927 Molėtų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
614 Nikolajus Agejevas suėmimas 1941 Komija
615 Louis Ageksas suėmimas 1941 Kalugos sr.
616 Monika Agintaitė 1924 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-29
617 Zita Agintaitė 1949 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr.
618 Zosė Agintaitė 1923 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-25
619 Jonas Agintas 1898 Šilutės suėmimas 1945 Archangelsko sr. mirė lageryje
620 Jonas Agintas 1867 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
621 Juozas Agintas 1898 Tauragės suėmimas 1945 Lietuva
622 Klemensas Agintas 1928 suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-10-22
623 Domicelė Agintienė 1895 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-20
624 Marija Agintienė 1892 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
625 Albinas Aglėniškis 1912 Šakių suėmimas 1946 Lietuva 1948-03-06
626 Marytė Aglinskaitė 1928 Kauno suėmimas 1945 Komija 1946-09-04
627 Pranas Aglinskas 1875 Kauno suėmimas 1945 Komija mirė tremiant
628 Pranas Aglinskas 1915 Plungės suėmimas 1949 Kuibyševo sr. 1955-08-20
629 Stasys Aglinskas 1919 suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
630 Stasys Aglinskas 1897 Kupiškio suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1955-02-25
631 Vincas Aglinskas 1871 Vilkaviškio represuotas 1941
632 Marija Aglinskienė 1887 Kauno suėmimas 1945 Komija 1946-10-21
633 Marijona Aglinskienė 1864 Pasvalio tremtis 1948 Buriatija mirė tremtyje
634 Bronius Agurkas 1914 Vilniaus represuotas 1941
635 Jonas Agurkis 1886 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremiant
636 Juozas Agurkis 1928 Kauno suėmimas 1951 Latvija 1956-06-23
637 Juozas Agurkis 1906 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. 1957-10-03
638 Ona Agurkytė 1879 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
639 Šarifas Aidarovas 1887 Vilniaus suėmimas 1940 Kazachija 1941-09-17
640 Justinas Aidietis 1925 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva 1945-09-26
641 Juozas Aidikonis 1900 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
642 Valė Aidukaitė 1924 Biržų suėmimas 1947 Lietuva 1948-01-06
643 Vlada Aidukaitė 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva 1947-04-28
644 Janina Aidukaitė 1925 Vilniaus suėmimas 1948 Kazachija 1953-04-09
645 Ona Aidukaitė 1927 Ignalinos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-07
646 Liuda Aidukaitė 1924 Kupiškio suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1956-05-15
647 Adolfas Aidukas 1945 Ignalinos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-07
648 Alfonsas Aidukas 1920 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva
649 Antanas Aidukas 1920 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
650 Antanas Aidukas 1921 Kupiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas