LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
101 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
102 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
103 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
104 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
105 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
106 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
107 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
108 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
109 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
110 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
111 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
112 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
113 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
114 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
115 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
116 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
117 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
118 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
119 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
120 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
121 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
122 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
123 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
124 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
125 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
126 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
127 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
128 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
129 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
130 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
131 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
132 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
133 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
134 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
135 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
136 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
137 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
138 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
139 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
140 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
141 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
142 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
143 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
144 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
145 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
146 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
147 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
148 Petras Žvirgždys 1924 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
149 Domas Žvirgždys 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
150 Emilija Žvirgždienė 1903 Joniškio tremtis 1941 Komija nukankintas Rainiuose