LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205451 Vincas Zurlys 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
205452 Ona Zurlytė 1926 suėmimas 1946 Lietuva
205453 Ona Zurlytė 1926 Vilniaus suėmimas 1946 Archangelsko sr. grįžo
205454 Zita Zurlytė 1941 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
205455 Peiza Žurnamerienė 1888 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-07-12
205456 Samuelis Žurnameris 1884 Ukmergės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1945-12-25 grįžo
205457 Vladislavas Žurniakas 1900 suėmimas 1945 Ukraina
205458 Romualdas Žurnickis 1928 suėmimas Komija
205459 Marytė Žuromskaitė 1926 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205460 Zuzana Žuromskaitė 1920 Radviliškio suėmimas 1952 Kirovo sr.
205461 Vera Žuromskaja 1916 Švenčionių suėmimas 1951 Sverdlovsko sr. 1954-10-27
205462 Andrius Žuromskas 1909 Varėnos suėmimas 1944 Komija
205463 Bronius Žuromskas 1910 Alytaus suėmimas 1945 mirė lageryje
205464 Bronius Žuromskas 1910 Alytaus suėmimas 1948 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205465 Juozas Žuromskas 1924 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
205466 Juozas Žuromskas 1923 Varėnos suėmimas 1945 Komija 1954-05-20
205467 Juozas Žuromskas 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205468 Pranas Žuromskas 1925 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
205469 Anelė Žuromskienė 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205470 Aleksandras Žuromskis 1917 Jonavos suėmimas 1944 Kalinino sr.
205471 Aleksandras Žuromskis 1907 suėmimas Maskvos sr.
205472 Bronislovas Žuromskis 1917 Vilniaus suėmimas 1941 Magadano sr. mirė lageryje
205473 Janas Žuromskis 1906 Vilniaus suėmimas 1947 Komija
205474 Juzefas Žuromskis 1905 Ignalinos suėmimas 1945 Komija
205475 Petras Žuromskis 1904 Raseinių represuotas 1941
205476 Vladislavas Žuromskis 1905 Ignalinos suėmimas 1945 Komija 1946-05-17 grįžo
205477 Juzefas Žurovskis 1900 suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
205478 Bronius Zurza 1915 Kauno suėmimas 1947 Magadano sr. mirė lageryje
205479 Bronius Zurza 1917 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1957-07-26 grįžo
205480 Vaclovas Zurza 1920 Molėtų suėmimas 1945 Komija mirė tremtyje
205481 Uršulė Zurzienė 1889 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-26 grįžo
205482 Jonas Žusinas 1908 Vilniaus suėmimas 1944 Komija 1954-08-21
205483 Juozas Žusinas 1913 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva
205484 Kostas Žusinas 1880 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
205485 Leonardas Žusinas 1910 suėmimas Maskvos sr.
205486 Vytas Žūsinas 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva
205487 Valerijonas Žuta 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. grįžo
205488 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205489 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205490 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205491 Felicija Žutautaitė 1917 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205492 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205493 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205494 Leokadija Žutautaitė 1928 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-16 grįžo
205495 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
205496 Magdalena Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
205497 Ona Žutautaitė 1933 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205498 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205499 Sofija Žutautaitė 1930 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205500 Stanislava Žutautaitė 1935 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo