LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205551 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
205552 Vytautas Žutautas 1932 suėmimas Lietuva
205553 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
205554 Zigmas Žutautas 1930 Plungės suėmimas 1950 Komija 1957-12-09
205555 Žutautienė suėmimas Lietuva
205556 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205557 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
205558 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
205559 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
205560 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
205561 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
205562 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
205563 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205564 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
205565 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205566 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205567 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205568 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205569 Uršulė Žutautienė 1900 Mažeikių suėmimas 1946 Lietuva
205570 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
205571 Julija Zutkienė 1916 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205572 Antanas Zutkis 1908 Kauno suėmimas 1948 Komija 1958-08-13 grįžo
205573 Jurgis Zutkis 1930 suėmimas 1946 Lietuva
205574 Jurgis Zutkis 1930 Kėdainių suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-15 grįžo
205575 Romualdas Zutkis 1942 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205576 Zita Zutkytė 1947 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205577 Marijona Žuvelaitienė 1893 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
205578 Pranas Žuvelaitis 1890 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
205579 Adomas Žuvininkas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-11 grįžo
205580 Jonas Žuvininkas 1907 Prienų suėmimas 1951 Kemerovo sr. 1956-07-20
205581 Vaclavas Zuza 1902 suėmimas Maskvos sr.
205582 Emilija Zuzevičienė 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
205583 Marijona Zuzevičienė 1926 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
205584 Antanas Zuzevičius 1919 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
205585 Antanas Zuzevičius 1923 Prienų suėmimas 1944 Lietuva
205586 Antanas Zuzevičius 1890 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
205587 Bernardas Zuzevičius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
205588 Jonas Zuzevičius 1922 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-01
205589 Juozas Zuzevičius 1926 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
205590 Justinas Zuzevičius 1919 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr.
205591 Kazys Zuzevičius 1915 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
205592 Pranas Zuzevičius 1920 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
205593 Pranas Zuzevičius 1927 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
205594 Zigmas Zuzevičius 1917 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1955-09-29
205595 Elena Zuzevičiūtė 1949 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
205596 Elena Zuzevičiūtė 1923 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1951-08-28 grįžo
205597 Teklė Zuzonienė 1886 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
205598 Matas Zuzonis 1872 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
205599 Bronė Žvaginaitė 1931 Kretingos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
205600 Barbora Žvaginienė 1904 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo