LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205601 Ona Maršalkienė 1898 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
205602 Ona Maršalkienė 1927 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
205603 Matas Martinaitis 1907 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1956-08-22 grįžo
205604 Vytautas Stasys Martišius 1930 Šakių suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
205605 Pranas Masiokas 1914 Panevėžio suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-30 grįžo
205606 Juozas Masionis 1921 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-02
205607 Pranas Masiulis 1908 Ukmergės suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-07-02 grįžo
205608 Albinas Masys 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-25 grįžo
205609 Algirdas Aloyzas Matas 1931 Varėnos suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956-05-04 grįžo
205610 Pranas Matikolas 1905 Raseinių suėmimas 1953 Mordovija 1956-07-26
205611 Povilas Matukas 1918 Akmenės tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-06-24 grįžo
205612 Valerija Zofija Matukienė 1922 Rokiškio tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-06-24 grįžo
205613 Zofija Matulienė 1911 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-17
205614 Petras Matulis 1928 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-08-17
205615 Aniceta Matutytė 1932 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1958-06-28 grįžo
205616 Jonas Matuzevičius 1928 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1978-08-04 grįžo
205617 Marijona Matuzevičiūtė 1936 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
205618 Morta Matuzevičiūtė 1930 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
205619 Antanas Mažeika 1896 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-27
205620 Edvardas Mažeika 1913 Kėdainių suėmimas 1953 Magadano sr. 1957-04-23
205621 Ramutis Viktoras Mažeika 1933 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
205622 Jonas Mažeika 1931 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
205623 Bronė Mažeikaitė 1928 Utenos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-21
205624 Jadvyga Mažeikienė 1905 Mažeikių suėmimas 1953 Kazachija
205625 Antanas Mažeikis 1935 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-20
205626 Juozas Mazgelis 1930 Varėnos suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1957-04-11 grįžo
205627 Zenona Mazgelytė 1929 Vilniaus suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-08-09
205628 Stefanija Mažrimaitė 1928 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-09-14
205629 Augustas Mažrimas 1914 Skuodo suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-01-29
205630 Eugenija Mažrimienė 1914 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-09-27
205631 Eduardas Mazūra 1919 Zarasų suėmimas 1953 Karelija 1958-02-06
205632 Irena Mažutavičiūtė 1930 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-06 grįžo
205633 Kazys Mažutis 1913 Kretingos suėmimas 1953 Komija 1956-08-02 grįžo
205634 Vincas Merčaitis 1909 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1954-12-26
205635 Petras Merkelis 1929 Kretingos suėmimas 1953 Leningrado sr.
205636 Petras Micevičius 1927 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
205637 Vladislavas Mickevičius 1928 Varėnos suėmimas 1953 Totorija
205638 Pranas Mickus 1928 Plungės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-06-15
205639 Liudas Mikalaičiukas 1919 suėmimas 1953 Lietuva 1953-08-15
205640 Vaclovas Mikalaičiukas 1918 Utenos suėmimas 1953 Kazachija 1968-03-13 grįžo
205641 Albinas Mikalauskas 1929 Prienų suėmimas 1953 Voronežo sr.
205642 Kazys Mikalauskas 1910 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-03 grįžo
205643 Marija Mikelienė 1919 Marijampolės suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-31
205644 Juozas Miklušis 1894 Varėnos suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205645 Aleksandras Mikšėnas 1929 Molėtų suėmimas 1953 Leningrado sr.
205646 Antanas Mikuta 1931 Skuodo suėmimas 1953 Komija 1957-01-14 grįžo
205647 Aleksas Milčiukas 1914 Panevėžio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-11-02
205648 Juozas Mileris 1912 Jurbarko suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-10-16 grįžo
205649 Anelė Milerytė 1918 Jurbarko suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-01-18 grįžo
205650 Albertas Miliauskas 1933 Kėdainių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-11-18 grįžo