LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205651 Bolius Zvicevičius 1897 Jonavos suėmimas 1944 Lietuva
205652 Kazimieras Zvicevičius 1893 Mažeikių suėmimas 1950 Kazachija 1955-12-12
205653 Kazys Zvicevičius 1885 Ukmergės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-09-17 grįžo
205654 Silvestras Zvicevičius 1924 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
205655 Filomena Zvicevičiūtė 1930 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
205656 Jadvyga Zvicevičiūtė 1932 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
205657 Teresė Zvicevičiūtė 1928 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-20 grįžo
205658 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
205659 Adelė Žviedrienė 1913 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205660 Ignatijus Zviedrinskas 1882 Vilniaus suėmimas 1939 Baltarusija
205661 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205662 Jonas Žviedris 1927 Pasvalio suėmimas 1948 Lietuva
205663 Jonas Žviedris 1905 Pasvalio suėmimas 1945 Komija 1958-06-25 negrįžo
205664 Juozas Žviedris 1937 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-11 grįžo
205665 Petras Žviedris 1945 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205666 Kazimiras Zvierovičius 1904 Vilniaus suėmimas 1941 Gorkio sr. 1941-11-09
205667 Elena Žvigaitė 1923 Kauno suėmimas 1946 Kazachija 1955-09-22
205668 Emilija Žvigaitienė 1912 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
205669 Genovaitė Žvigaitienė 1924 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 grįžo
205670 Antanas Žvigaitis 1900 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
205671 Jonas Žvigaitis 1924 Šiaulių suėmimas 1948 Komija 1958-03-19 grįžo
205672 Jonas Žvigaitis 1949 Pasvalio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 grįžo
205673 Vincas Žvigaitis 1937 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
205674 Vytautas Žvigaitis 1939 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
205675 Bronė Žvigaitytė 1922 Radviliškio suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1956-07-03
205676 Eugenija Žvigaitytė 1926 Radviliškio suėmimas 1949 Kazachija 1956-05-18
205677 Teklė Žvigaitytė 1913 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo
205678 Aleksandra Žvikaitė 1922 suėmimas 1946 Lietuva 1947-03-24
205679 Antanas Žvikas 1915 Kėdainių suėmimas 1950 Krasnojarsko kr. 1954-11-05 grįžo
205680 Bronius Žvikas 1914 Anykščių suėmimas 1948 Komija
205681 Edvardas Žvikas 1908 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva 1945-05 grįžo
205682 Jonas Žvikas 1914 Radviliškio suėmimas 1944 Komija 1952-12-12
205683 Juozas Žvikas 1898 Kauno suėmimas 1950 Altajaus kr.
205684 Kazys Žvikas 1923 Raseinių suėmimas 1945 Lietuva
205685 Mykolas Žvikas 1919 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva
205686 Stasys Žvikas 1913 Kėdainių suėmimas 1950 Kazachija
205687 Konstancija Žvikevič 1924 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205688 Stanislava Žvikevič 1909 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-29
205689 Stefanija Žvikevič 1903 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr.
205690 Antonas Žvikevičius 1906 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-29
205691 Jonas Žvikevičius 1908 Molėtų suėmimas 1945 Komija
205692 Kostas Žvikevičius 1916 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1956-10-02
205693 Pranas Žvikevičius 1923 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
205694 Stefanas Žvikevičius 1927 suėmimas Ukraina
205695 Vaclavas Žvikevičius 1907 suėmimas Ukraina
205696 Vacys Žvikevičius 1909 Molėtų suėmimas 1951 Tiumenės sr. 1957-02-06
205697 Bronė Žvilauskaitė 1930 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205698 Limutė Žvilauskaitė 1947 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205699 Adolfas Žvilauskas 1935 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205700 Antanas Žvilauskas 1895 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo