LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205701 Kostas Žvikevičius 1916 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1956-10-02
205702 Pranas Žvikevičius 1923 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
205703 Stefanas Žvikevičius 1927 suėmimas Ukraina
205704 Vaclavas Žvikevičius 1907 suėmimas Ukraina
205705 Vacys Žvikevičius 1909 Molėtų suėmimas 1951 Tiumenės sr. 1957-02-06
205706 Bronė Žvilauskaitė 1930 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205707 Limutė Žvilauskaitė 1947 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205708 Adolfas Žvilauskas 1935 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205709 Antanas Žvilauskas 1895 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205710 Jonas Žvilauskas 1908 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr.
205711 Monika Žvilauskienė 1906 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
205712 Adolfas Žvilius 1918 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1955 grįžo
205713 Jonas Žvilius 1892 Plungės suėmimas 1944 Karelija
205714 Augustas Zvilna 1934 Biržų tremtis 1941
205715 Augustas Zvilna 1914 Biržų suėmimas 1941 Permės sr. mirė lageryje
205716 Jonas Zvilna 1907 Biržų suėmimas 1945 Komija 1946-08-03
205717 Emilija Zvilnienė 1902 Biržų tremtis 1941
205718 Monika Žvinakaitė 1929 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-13 grįžo
205719 Stasė Žvinakaitė 1918 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
205720 Vladas Žvinakas 1908 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
205721 Anelė Žvinakevičienė 1906 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
205722 Cecilija Žvinakevičienė 1875 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205723 Izabelė Žvinakevičienė 1916 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
205724 Paulina Žvinakevičienė 1902 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205725 Antanas Žvinakevičius 1900 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
205726 Antanas Žvinakevičius 1921 Alytaus suėmimas 1948 Komija 1958-05-28 grįžo
205727 Ignas Žvinakevičius 1905 Vilkaviškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-06-12 grįžo
205728 Vytautas Žvinakevičius 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205729 Rasa Žvinakevičiūtė 1936 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205730 Izabelė Žvinakienė 1890 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
205731 Kunigunda Žvinakienė 1904 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205732 Vlada Žvinakienė 1901 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
205733 Albinas Žvinakis 1912 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205734 Antanas Žvinakis 1902 Kauno suėmimas 1945 Archangelsko sr.
205735 Antanas Žvinakis 1946 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205736 Antanas Žvinakis 1931 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
205737 Česlovas Žvinakis 1928 Alytaus suėmimas 1949 Kazachija
205738 Jonas Žvinakis 1944 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205739 Julius Žvinakis 1903 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205740 Juozas Žvinakis 1933 Alytaus suėmimas 1950 Kazachija 1955-02-16 grįžo
205741 Juozas Žvinakis 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205742 Juozas Žvinakis 1942 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205743 Juozas Žvinakis 1890 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
205744 Juozas Žvinakis Vilkaviškio represuotas 1941
205745 Vytautas Žvinakis 1928 Vilniaus suėmimas 1947 Gorkio sr. 1956-05-20
205746 Albina Žvinakytė 1932 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
205747 Genė Žvinakytė 1926 Alytaus suėmimas 1945 Sverdlovsko sr. 1949-04-25
205748 Ona Žvinakytė 1938 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205749 Vladė Žvinakytė 1920 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
205750 Kazys Žvingėla 1918 Vilkaviškio represuotas 1941