LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Adolfas Žvingilas 1911 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205752 Petras Žvingilas 1910 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija
205753 Agota Žvingilienė 1892 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205754 Ona Žvinglienė 1900 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-03-13 grįžo
205755 Feliksas Žvinglys 1893 Ukmergės tremtis 1949 1957-10-16
205756 Kazys Žvinglys 1910 Skuodo suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205757 Monika Žvinienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205758 Paulina Žvinienė 1908 Ukmergės suėmimas 1945 Komija 1946-07-17
205759 Petronėlė Žvinienė 1869 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-25 grįžo
205760 Stasė Žvinienė 1906 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205761 Uršulė Žvinienė 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-12-06 grįžo
205762 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo
205763 Juozas Žvinilis 1926 Mažeikių suėmimas 1941 Lietuva
205764 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205765 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
205766 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205767 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205768 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
205769 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205770 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205771 Domas Žvinklys 1880 Skuodo suėmimas 1944 Karelija mirė lageryje
205772 Donatas Žvinklys 1903 Kretingos suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205773 Fortūnatas Žvinklys 1905 Skuodo suėmimas 1949 Magadano sr. 1956-05-07
205774 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205775 Jurgis Žvinklys 1924 Skuodo suėmimas 1950 Kazachija 1955-01-24 grįžo
205776 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205777 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205778 Pranas Žvinklys 1922 Klaipėdos suėmimas 1949 Lietuva
205779 Pranas Žvinklys 1921 Skuodo suėmimas 1950 Komija
205780 Stanislovas Žvinklys 1926 Skuodo suėmimas 1952 Komija grįžo
205781 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205782 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205783 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205784 Adolfas Žvinys 1914 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
205785 Adolfas Žvinys 1921 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1952-05-23
205786 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205787 Aleksandras Žvinys 1918 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205788 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205789 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205790 Danielius Žvinys 1905 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205791 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205792 Jonas Žvinys 1901 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1956-07-19 grįžo
205793 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205794 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205795 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
205796 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205797 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205798 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205799 Pranas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205800 Rapolas Žvinys 1935 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo