LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Matilda Teresė Žvingilaitė 1910 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr.
205752 Adolfas Žvingilas 1911 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205753 Petras Žvingilas 1910 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija
205754 Agota Žvingilienė 1892 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205755 Ona Žvinglienė 1900 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-03-13 grįžo
205756 Feliksas Žvinglys 1893 Ukmergės tremtis 1949 1957-10-16
205757 Kazys Žvinglys 1910 Skuodo suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205758 Monika Žvinienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205759 Paulina Žvinienė 1908 Ukmergės suėmimas 1945 Komija 1946-07-17
205760 Petronėlė Žvinienė 1869 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-25 grįžo
205761 Stasė Žvinienė 1906 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205762 Uršulė Žvinienė 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-12-06 grįžo
205763 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo
205764 Juozas Žvinilis 1926 Mažeikių suėmimas 1941 Lietuva
205765 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205766 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
205767 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205768 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205769 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
205770 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205771 Alfonsas Žvinklys 1914 Varėnos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205772 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205773 Domas Žvinklys 1880 Skuodo suėmimas 1944 Karelija mirė lageryje
205774 Donatas Žvinklys 1903 Kretingos suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205775 Fortūnatas Žvinklys 1905 Skuodo suėmimas 1949 Magadano sr. 1956-05-07
205776 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205777 Jurgis Žvinklys 1924 Skuodo suėmimas 1950 Kazachija 1955-01-24 grįžo
205778 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205779 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205780 Pranas Žvinklys 1922 Klaipėdos suėmimas 1949 Lietuva
205781 Pranas Žvinklys 1921 Skuodo suėmimas 1950 Komija
205782 Stanislovas Žvinklys 1926 Skuodo suėmimas 1952 Komija grįžo
205783 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205784 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205785 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205786 Adolfas Žvinys 1914 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
205787 Adolfas Žvinys 1921 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1952-05-23
205788 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205789 Aleksandras Žvinys 1918 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205790 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205791 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205792 Danielius Žvinys 1905 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205793 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205794 Jonas Žvinys 1901 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1956-07-19 grįžo
205795 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205796 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205797 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
205798 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205799 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205800 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo