LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Algis Vėbra 1929 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 negrįžo
205752 Jonas Veckas 1926 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205753 Antanina Večkienė 1897 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
205754 Aldona Večkytė 1933 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 negrįžo
205755 Sigutė Večkytė 1935 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
205756 Marė Vedeckienė 1890 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-23 negrįžo
205757 Juozas Vedrickas 1922 Kelmės suėmimas 1947 Komija 1954-12-14 negrįžo
205758 Velta Veisbergaitė 1925 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205759 Ona Veisbergienė 1893 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205760 Jonas Veitas 1900 Skuodo suėmimas 1945 Karelija negrįžo
205761 Bronė Vėlavičienė 1911 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205762 Aleksandras Vėlavičius 1941 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205763 Jonas Vėlavičius 1901 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205764 Aleksas Velėnius 1905 Anykščių suėmimas 1949 Kazachija negrįžo
205765 Alfonsas Velička 1927 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija negrįžo
205766 Petras Vėlyvis 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-03 negrįžo
205767 Silvestras Vėlyvis 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1956-09-01 negrįžo
205768 Jonas Antanas Vembrė 1906 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
205769 Elzbieta Vembrienė 1900 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
205770 Ona Venckienė 1880 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-23 negrįžo
205771 Veronika Venckienė 1906 Tauragės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
205772 Antanas Venckūnas 1928 Lazdijų tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-30 negrįžo
205773 Česlovas Venckus 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205774 Stasys Venckus 1913 Klaipėdos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-26 negrįžo
205775 Stefanija Vengalytė 1940 Plungės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-03-24 negrįžo
205776 Jonas Vengras 1921 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205777 Algimantas Venskauskas 1928 Joniškio suėmimas 1946 Primorės kr. 1956-05-14 negrįžo
205778 Gražina Venslovaitė 1936 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-07-15 negrįžo
205779 Jonas Venslovas 1911 Pakruojo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
205780 Julius Verbickas 1911 suėmimas 1946 Lietuva negrįžo
205781 Juozapatas Verbliugevičius 1884 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-11-16 negrįžo
205782 Petras Verikas 1914 Molėtų suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
205783 Mykolas Vernickas 1928 Ukmergės suėmimas 1947 Komija negrįžo
205784 Genoefa Veršalovič 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-28 negrįžo
205785 Jadvyga Verseckaitė 1880 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 negrįžo
205786 Elena Verseckaitė 1941 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205787 Bronė Verseckaitė 1932 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205788 Bronius Verseckas 1921 Klaipėdos suėmimas 1945 Komija 1957-05-28 negrįžo
205789 Juozas Verseckas 1907 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. negrįžo
205790 Juozas Verseckas 1937 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-04-22 negrįžo
205791 Pranas Verseckas 1946 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205792 Elena Verseckienė 1912 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205793 Birutė Versekėnaitė 1930 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205794 Teofilė Versekėnaitė 1927 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205795 Zita Versekėnaitė 1925 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205796 Stasys Versekėnas 1897 Panevėžio suėmimas 1941 negrįžo
205797 Ona Versekėnienė 1900 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205798 Petras Verslovas 1890 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 negrįžo
205799 Petras Verslovas 1921 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva 1958-06-25 negrįžo
205800 Ona Verslovienė 1897 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 negrįžo