LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Tatniūnas Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205752 Jonas Tauklys 1901 Zarasų suėmimas 1941 Sverdlovsko sr. mirė lageryje
205753 Emilija Telyčėnienė 1865 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205754 Juozas Terekas 1903 Zarasų suėmimas 1950 Lietuva 1956-07-28 negrįžo
205755 Petras Terekas 1923 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-05-29
205756 Elena Tomkevičienė 1907 Zarasų represuotas 1941
205757 Jokūbas Tomkevičius 1900 Zarasų represuotas 1941
205758 Elena Tomkevičiūtė 1933 Zarasų represuotas 1941
205759 Valerija Tomkevičiūtė 1931 Zarasų represuotas 1941
205760 Antanas Trembelis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Kazachija 1956-05-25 grįžo
205761 Petras Trembelis 1901 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-02-21
205762 Juozas Trinkūnas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205763 Kazimieras Trinkūnas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205764 Adelė Triponienė 1905 Zarasų represuotas 1941
205765 Jonas Triponis 1903 Zarasų suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205766 Stanislavas Trokas 1875 Zarasų represuotas 1941
205767 Emilija Trukleckaitė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
205768 Stasė Trukleckaitė 1925 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
205769 Jonas Trukleckas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
205770 Juozas Trukleckas 1896 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
205771 Liudvikas Trukleckas 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
205772 Cecilija Trukleckienė 1895 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08
205773 Petras Trumpa 1924 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205774 Kazė Truskauskaitė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205775 Leokadija Truskauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
205776 Marija Truskauskaitė 1926 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
205777 Dionizas Truskauskas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205778 Henrikas Truskauskas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205779 Jonas Truskauskas 1900 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205780 Pranas Truskauskas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205781 Stefanija Truskauskienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205782 Alfonsas Tumėnas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205783 Juozas Tumėnas 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
205784 Kazys Tumėnas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
205785 Kazys Tumėnas 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205786 Julija Tumėnienė 1881 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205787 Ona Tumėnienė 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 negrįžo
205788 Petronėlė Tumėnienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-26
205789 Zofija Tumonienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205790 Kazimieras Tumonis 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205791 Ramutė Tumonytė 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205792 Gražina Zofija Tumonytė 1939 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205793 Adelė Tureikienė 1890 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
205794 Zofija Tureikienė 1911 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205795 Aleksas Tureikis 1904 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
205796 Jonas Tureikis 1885 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
205797 Pranas Tureikis 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205798 Danutė Tureikytė 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205799 Elena Tureikytė 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
205800 Aldona Tureikytė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo