LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Petras Trembelis 1901 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-02-21
205752 Juozas Trinkūnas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205753 Kazimieras Trinkūnas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205754 Adelė Triponienė 1905 Zarasų represuotas 1941
205755 Jonas Triponis 1903 Zarasų suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205756 Stanislavas Trokas 1875 Zarasų represuotas 1941
205757 Emilija Trukleckaitė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
205758 Stasė Trukleckaitė 1925 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
205759 Jonas Trukleckas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
205760 Juozas Trukleckas 1896 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
205761 Liudvikas Trukleckas 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
205762 Cecilija Trukleckienė 1895 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08
205763 Petras Trumpa 1924 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205764 Kazė Truskauskaitė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205765 Leokadija Truskauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
205766 Marija Truskauskaitė 1926 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
205767 Dionizas Truskauskas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205768 Henrikas Truskauskas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205769 Jonas Truskauskas 1900 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205770 Pranas Truskauskas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205771 Stefanija Truskauskienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205772 Alfonsas Tumėnas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205773 Juozas Tumėnas 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
205774 Kazys Tumėnas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
205775 Kazys Tumėnas 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205776 Julija Tumėnienė 1881 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205777 Ona Tumėnienė 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 negrįžo
205778 Petronėlė Tumėnienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-26
205779 Zofija Tumonienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205780 Kazimieras Tumonis 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205781 Ramutė Tumonytė 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205782 Gražina Zofija Tumonytė 1939 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
205783 Adelė Tureikienė 1890 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
205784 Zofija Tureikienė 1911 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205785 Aleksas Tureikis 1904 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
205786 Jonas Tureikis 1885 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
205787 Pranas Tureikis 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205788 Danutė Tureikytė 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205789 Elena Tureikytė 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
205790 Aldona Tureikytė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
205791 Janas Tuzikas 1890 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-06-24
205792 Vaclovas Tvardauskas 1906 Zarasų suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-04-10
205793 Janas Tvardovskis 1911 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr.
205794 Marija Tverjanavičiūtė 1916 Zarasų represuotas 1941
205795 Julija Ubeikienė 1906 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
205796 Liuda Ubonienė 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205797 Uršulė Ubonienė 1875 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
205798 Romualdas Ubonis 1942 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205799 Laima Ubonytė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205800 Irena Uborevičiūtė 1943 Zarasų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-05-14