LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Stasys Žurauskas 1925 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205752 Vykintas Žurauskas 1937 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205753 Vytautas Žurauskas 1930 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
205754 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
205755 Elena Žurauskienė 1910 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
205756 Irma Žurauskienė 1908 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-06-20
205757 Joana Žurauskienė 1902 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
205758 Marijona Žurauskienė 1874 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205759 Monika Žurauskienė 1909 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
205760 Veronika Žurauskienė 1898 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205761 Vincenta Žurauskienė Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-27 grįžo
205762 Janina Žurauskienė 1905 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1954 grįžo
205763 Steponas Zurba 1901 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
205764 Padencija Zurbienė 1874 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
205765 Veronika Zurbienė 1916 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
205766 Genė Žurinskaitė 1939 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
205767 Elena Žurinskaitė 1937 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205768 Alfonsas Žurinskas 1933 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
205769 Antanas Žurinskas 1930 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
205770 Ignas Žurinskas 1896 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
205771 Albina Žurinskienė 1907 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
205772 Izabelė Zurlienė 1898 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
205773 Marija Zurlienė 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
205774 Veronika Zurlienė 1917 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
205775 Andrius Zurlys 1885 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
205776 Juozas Zurlys 1929 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205777 Pranas Zurlys 1880 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205778 Vincas Zurlys 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
205779 Zita Zurlytė 1941 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
205780 Peiza Žurnamerienė 1888 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-07-12
205781 Marytė Žuromskaitė 1926 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205782 Juozas Žuromskas 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205783 Anelė Žuromskienė 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
205784 Uršulė Zurzienė 1889 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-26 grįžo
205785 Kostas Žusinas 1880 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
205786 Felicija Žutautaitė 1917 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205787 Ona Žutautaitė 1933 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205788 Sofija Žutautaitė 1930 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205789 Vladė Žutautaitė 1933 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
205790 Leokadija Žutautaitė 1928 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-16 grįžo
205791 Stanislava Žutautaitė 1935 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205792 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
205793 Magdalena Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
205794 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205795 Teresė Žutautaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205796 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205797 Stasė Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205798 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205799 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205800 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo