LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Aurimas Omas Petras Abukauskas 1937 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956-12-05 grįžo
205752 Jonas Abukauskas 1927 Utenos suėmimas 1944 Omsko sr. 1976-11-02 grįžo
205753 Petras Abukauskas 1907 Kauno suėmimas 1941 Archangelsko sr. 1956-10-18 grįžo
205754 Pranas Abukauskas 1930 Utenos suėmimas 1951 Lietuva 1956-05-26
205755 Steponas Abukauskas 1932 Panevėžio suėmimas 1950 Kemerovo sr.
205756 Vytautas Abukauskas 1930 Utenos suėmimas 1952 Kazachija
205757 Marija Abukauskaitė 1941 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. mirė tremtyje
205758 Agnieška Abugelytė 1885 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-01 grįžo
205759 Ona Abugelytė 1941 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-05-27 grįžo
205760 Jonas Abugelis 1912 Kauno suėmimas 1944 Permės sr. 1954-05-08
205761 Juozas Abugelis 1907 Kauno suėmimas 1950 Sverdlovsko sr. 1955-05-23 grįžo
205762 Povilas Abugelis 1929 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-01
205763 Anastazija Abugelienė 1902 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-05-27 grįžo
205764 Marijana Abucevičiūtė 1939 tremtis 1941
205765 Vladislava Abucevičiūtė 1927 tremtis 1941
205766 Aleksandras Abucevičius 1890 Trakų suėmimas 1946 Kemerovo sr.
205767 Aleksandras Abucevičius 1890 suėmimas 1941
205768 Pranas Abucevičius 1931 tremtis 1941
205769 Vaclovas Abucevičius 1930 tremtis 1941
205770 Vitoldas Abucevičius 1933 tremtis 1941
205771 Vytautas Abucevičius 1930 Prienų suėmimas 1947 Mordovija 1954-07-10 grįžo
205772 Marijana Abucevičienė 1903 tremtis 1941
205773 Sabina Abucevič 1926 suėmimas Saratovo sr.
205774 Ona Abrutytė 1929 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-08 grįžo
205775 Barbora Abrutytė 1919 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205776 Janina Abrutytė 1937 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-08 grįžo
205777 Antanas Abrutis 1901 Skuodo suėmimas 1952 Kazachija 1958-01-08 negrįžo
205778 Ignas Abrutis 1915 Plungės suėmimas 1945 Lietuva
205779 Pranas Abrutis 1928 Plungės suėmimas 1948 Komija 1955-01-20
205780 Stasys Abrutis 1948 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205781 Stefanija Abrutienė 1900 Skuodo suėmimas 1952 Kirovo sr. 1957-10-25 grįžo
205782 Jonas Abrulaitis 1923 suėmimas 1944 Lietuva
205783 Vitoldas Abromovičius 1874 Vilniaus suėmimas 1939 Baltarusija mirė lageryje
205784 Stasė Abromikienė 1903 tremtis 1941 Kazachija 1952
205785 Bronislava Abromienė 1904 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-21 grįžo
205786 Julija Abromienė 1904 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
205787 Juzefa Abromienė 1922 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-25 grįžo
205788 Ona Abromienė 1885 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
205789 Irena Abromavičiūtė 1938 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205790 Janina Abromavičiūtė 1929 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205791 Leonora Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205792 Zofija Abromavičiūtė 1920 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-07 grįžo
205793 Irena Abromavičiūtė 1941 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
205794 Kristina Abromavičiūtė 1934 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205795 Zosė Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205796 Rūtavilė Abromavičiūtė 1948 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205797 Albina Abromavičiūtė 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205798 Adelė Abromavičiūtė 1932 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205799 Justina Abromavičiūtė 1926 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205800 Adolfina Abromavičiūtė 1951 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo