LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Emilija Petkevičiūtė 1932 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
205752 Bronius Petkus 1916 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
205753 Alfonsas Petraitis 1894 Panevėžio suėmimas 1953 Kursko sr. 1956-05-24 grįžo
205754 Izabelė Petraitytė 1926 Joniškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-23
205755 Vladas Petralis 1929 Varėnos suėmimas 1953
205756 Alfonsas Leonas Petrauskas 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-27
205757 Leonardas Petrauskas 1929 Raseinių suėmimas 1953 Kazachija grįžo
205758 Bronius Petrikas 1917 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205759 Ignas Petrikas 1907 Klaipėdos suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-23
205760 Vladas Petrikas 1914 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205761 Bronius Petrokas 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1958-05-29 grįžo
205762 Bronius Petronis 1922 Anykščių suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-07-19
205763 Pranas Petroševičius 1915 Šilutės suėmimas 1953 Omsko sr. 1968-09-07
205764 Jurgis Petrovas 1900 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-17
205765 Teresė Petrulytė 1930 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-11 grįžo
205766 Juozas Petruškevičius 1930 Prienų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-06-14
205767 Kazys Petruškevičius 1923 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956 grįžo
205768 Liudas Pilibaitis 1908 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
205769 Petras Pilinauskas 1918 Lietuva suėmimas 1953 Lietuva
205770 Alfonsas Pilka 1906 Joniškio suėmimas 1953 Komija 1957-10-29 grįžo
205771 Bolius Pilkis 1922 Kaišiadorių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1956-04-24 grįžo
205772 Ona Pilvelytė 1928 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
205773 Ričardas Pimpis 1924 Švenčionių suėmimas 1953 Lietuva
205774 Donatas Pivoras 1908 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-23
205775 Pranas Plaipa 1933 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1956-06-20 grįžo
205776 Boleslovas Zenonas Plauska 1934 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-04
205777 Juozas Plikynas 1928 Marijampolės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07 grįžo
205778 Kazimieras Pocius 1922 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
205779 Mečius Pocius 1930 Šilalės suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956-09-10
205780 Veronika Poplavskaja 1929 Trakų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-07-13
205781 Juozas Poška 1933 Raseinių suėmimas 1953 Komija 1955-10-21 grįžo
205782 Elena Poškaitė 1930 Plungės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
205783 Juozas Poškus 1929 Plungės suėmimas 1953 Lietuva 1953-09-21
205784 Leonas Poškus 1933 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva
205785 Juozas Postavka 1897 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1955-07-09
205786 Zelma Prakopienė 1905 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr.
205787 Jonas Pramavičius 1920 suėmimas 1953 Lietuva
205788 Adolfas Pranskus 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-10-26
205789 Petras Pranys 1917 Radviliškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-10-11
205790 Birutė Pranytė 1932 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-12-26
205791 Bronius Prozerkevičius 1917 Anykščių suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-10
205792 Bronius Pranas Ptašinskas 1908 Kauno suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-20
205793 Bronislava Pudžemytė 1916 Šilutės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-07-27 grįžo
205794 Vladislavas Pukinskis 1907 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva
205795 Povilas Pulokas 1910 Anykščių suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-07-26 grįžo
205796 Lionginas Puodžius 1905 Kėdainių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1957-03-16
205797 Balys Pupeikis 1914 Rokiškio suėmimas 1953 Magadano sr. 1968-01-27 grįžo
205798 Irena Pupelienė 1922 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-26
205799 Jonas Purtikas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-12 grįžo
205800 Juozas Purtikas 1924 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo