LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205801 Irena Pupelienė 1922 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-26
205802 Jonas Purtikas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-12 grįžo
205803 Juozas Purtikas 1924 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205804 Regina Putriūtė 1931 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-12-13 grįžo
205805 Bronius Račiukaitis 1921 Šakių suėmimas 1953 Lietuva
205806 Kazys Raguckas 1909 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-06-21
205807 Icikas Raichas 1910 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-14
205808 Vladas Raila 1931 Ukmergės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07-26 grįžo
205809 Edvardas Raišuotas 1927 Kretingos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20 grįžo
205810 Benjaminas Rakašis 1929 Pasvalio suėmimas 1953 Komija 1978-05-06 grįžo
205811 Jonas Ralys 1906 Kelmės suėmimas 1953 Komija 1956-05-24
205812 Petronėlė Ramanauskaitė 1926 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205813 Antanas Ramanauskas 1930 Ignalinos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
205814 Kazys Ramanauskas 1917 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205815 Leonardas Ramanauskas 1925 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1958-03-15 grįžo
205816 Vytautas Ramanauskas 1930 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
205817 Povilas Ramonas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr.
205818 Pranas Ramonas 1909 Akmenės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-08-01 grįžo
205819 Liucija Irena Ranonytė 1935 Pasvalio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1958-10-06 grįžo
205820 Genovaitė Ranšytė 1926 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
205821 Aleksandras Rapalis 1922 Telšių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1961-01-11
205822 Kotryna Rašimienė 1882 Kretingos tremtis 1953 Irkutsko sr. 1957-01-04 grįžo
205823 Petras Ratkevičius 1901 Pasvalio suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-09-04
205824 Anelė Ratkevičiūtė 1927 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205825 Bronė Ratkevičiūtė 1930 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205826 Janina Raugevičiūtė 1935 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-16 grįžo
205827 Stasys Rauka 1931 Šilutės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 grįžo
205828 Alfonsas Razminas 1912 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-06-08 grįžo
205829 Valentinas Rekašius 1912 suėmimas 1953 Archangelsko sr. grįžo
205830 Juozapas Remeika 1924 Alytaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1955-06-01 grįžo
205831 Alfonsas Repečka 1925 Jonavos suėmimas 1953 Kazachija 1968-01-02 grįžo
205832 Veronika Repečkienė 1910 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-06-09
205833 Kazys Repšys 1916 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-27 grįžo
205834 Emilija Rešuto 1903 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-07
205835 Marytė Ridikaitė 1915 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
205836 Izidorius Rimelis 1929 Rokiškio suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-04-30 grįžo
205837 Napalys Rimša 1908 Anykščių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-01-20 grįžo
205838 Petras Rimša 1920 Kelmės suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20
205839 Simonas Rindeika 1891 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-10
205840 Adelė Rinkevičiūtė 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-18
205841 Stasys Riška 1927 Anykščių suėmimas 1953 Komija 1955-02-22
205842 Teresė Rubšytė 1931 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-12 grįžo
205843 Juozas Rudaitis 1907 Šakių suėmimas 1953 Irkutsko sr.
205844 Karolina Rudgalvienė 1909 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
205845 Pranas Rudgalvis 1910 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
205846 Antanas Rudokas 1933 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-27
205847 Ignas Rudys 1916 Kretingos tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-03-31 grįžo
205848 Steponas Rudys 1912 Kretingos tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-03-29 grįžo
205849 Jonas Rudzevičius 1905 Vilkaviškio suėmimas 1953 Irkutsko sr. mirė lageryje
205850 Julija Rudzevičiūtė 1910 Vilkaviškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-03