LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Stasys Žvirblis 1907 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva 1946-09-10
205902 Stasys Žvirblis 1896 Prienų suėmimas 1945 Komija 1952-08-08
205903 Stasys Žvirblis 1918 Anykščių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205904 Vaclavas Žvirblis 1911 Vilniaus suėmimas 1945 Saratovo sr.
205905 Vaclovas Žvirblis 1911 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. grįžo
205906 Vaclovas Žvirblis 1923 Širvintų suėmimas 1944 Lietuva grįžo
205907 Vaclovas Žvirblis 1935 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205908 Vincas Žvirblis 1875 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205909 Vitalijus Žvirblis 1947 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29
205910 Vladas Žvirblis 1931 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205911 Vytautas Žvirblis 1916 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1955-02-18
205912 Vytautas Žvirblis 1929 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205913 Vytautas Žvirblis 1918 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kalinino sr. 1946-03-
205914 Vytautas Žvirblis 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
205915 Vytautas Antanas Žvirblis 1930 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205916 Kazys Žvirblys 1902 Lazdijų suėmimas 1944 Komija 1956-03-20 grįžo
205917 Adelė Žvirblytė 1929 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205918 Aldona Viktorija Žvirblytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205919 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
205920 Birutė Žvirblytė 1943 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205921 Elena Žvirblytė 1930 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-24 grįžo
205922 Eugenija Danutė Žvirblytė 1932 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205923 Filomena Žvirblytė 1927 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205924 Filomena Žvirblytė 1935 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-08 grįžo
205925 Janina Žvirblytė 1920 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva 1948-06
205926 Liuda Žvirblytė 1904 Tauragės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205927 Ona Žvirblytė 1936 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205928 Ona Žvirblytė 1931 Prienų suėmimas 1951 Kazachija grįžo
205929 Reda Žvirblytė 1947 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205930 Romalda Žvirblytė 1944 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205931 Stasė Žvirblytė 1941 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205932 Stefanija Žvirblytė 1922 Širvintų suėmimas 1945 Komija grįžo
205933 Valerija Žvirblytė 1913 Utenos tremtis 1945
205934 Valerija Žvirblytė 1934 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01 grįžo
205935 Stasė Žvirgždaitė 1932 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205936 Joramas Marcelis Žvirgždas 1935 Šiaulių suėmimas 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-09
205937 Vytautas Žvirgždas 1929 nužudytas 1950 Lietuva sušaudytas
205938 Andrius Žvirgždėnas Kauno suėmimas 1940 Baltarusija grįžo
205939 Emilija Žvirgždienė 1903 Joniškio tremtis 1941 Komija nukankintas Rainiuose
205940 Julija Žvirgždienė 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205941 Domas Žvirgždys 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205942 Petras Žvirgždys 1924 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205943 Pranas Žvirgždys 1898 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija 1956-06-26 grįžo
205944 Elena Žvirin 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1952-08-24
205945 Juzefas Žvirinas 1912 suėmimas Ukraina
205946 Piotras Žvirinas 1905 suėmimas Maskvos sr.
205947 Viktoras Žvirinas 1893 suėmimas Ukraina
205948 Viktoras Žvirinas 1886 suėmimas 1949 Latvija 1956-07-16 grįžo
205949 Vladislavas Žvirinas 1927 suėmimas Ukraina
205950 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo