LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Elmutas Bertė 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205902 Vladas Beržanskis 1951 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-20 grįžo
205903 Juzefas Besekirskis 1951 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205904 Genutė Biekšaitė 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-10-30 grįžo
205905 Birutė Birbalaitė 1951 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
205906 Eugenijus Bočkus 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
205907 Romualdas Boguckis 1951 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205908 Elena Borusevičiūtė 1951 tremtis Krasnojarsko kr. grįžo
205909 Rima Budrytė 1951 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
205910 Danielius Buinickas 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-19 grįžo
205911 Bronius Buivys 1951 tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-25 grįžo
205912 Ignas Burgis 1951 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
205913 Danutė Butautaitė 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205914 Rimantas Butkus 1951 Raseinių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1960-02-25 grįžo
205915 Rimantas Čereška 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremiant
205916 Kęstutis Černiauskas 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25
205917 Antanas Česnavičius 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-04-02
205918 Marytė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
205919 Danutė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
205920 Vaclovas Vytas Čibirka 1951 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-02-12 grįžo
205921 Mildutė Čižikaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205922 Vytautas Čižius 1951 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-02-22 grįžo
205923 Vitalija Dackytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-11 grįžo
205924 Vida Damašytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-04-24 grįžo
205925 Vitalija Dambrauskaitė 1951 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
205926 Vanda Danielytė 1951 tremtis Tomsko sr. grįžo
205927 Vytautas Danilevičius 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1953-07-18 grįžo
205928 Hubertas Dapkus 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205929 Aldona Dapšytė 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
205930 Ona Aldona Daukšytė 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-10-19 grįžo
205931 Vidmantas Dautaras 1951 Tauragės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205932 Genė Davalgaitė 1951 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
205933 Onutė Deniušytė 1951 tremtis Irkutsko sr. grįžo
205934 Kristina Dogel 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205935 Ona Doveikaitė 1951 Akmenės tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremiant
205936 Vaclova Dromantaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-05-05 grįžo
205937 Antanas Drūlia 1951 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-06 grįžo
205938 Dalutė Dubinskaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-12-28 grįžo
205939 Grasilda Dukštaitė 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-05-14 grįžo
205940 Eugenija Eglinskaitė 1951 Klaipėdos suėmimas 1952 Kazachija 1953-07-20 grįžo
205941 Alvydas Einikis 1951 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
205942 Rita Eivaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-15 grįžo
205943 Regina Erciūtė 1951 Šilalės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1956-06-25 grįžo
205944 Irena Gabalytė 1951 Mažeikių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-15 grįžo
205945 Aušra Gadliauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-15 grįžo
205946 Stasė Gaivenytė 1951 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-22 grįžo
205947 Ina Gaižutytė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-01-31 grįžo
205948 Rimtautė Galiauskaitė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-18 grįžo
205949 Julius Gasiūnas 1951 Šiaulių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1954-04-14 grįžo
205950 Pelagėja Gavrilova 1951 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-04-30 grįžo