LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Gražina Vitkauskaitė 1942 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo
205902 Marija Vitkauskaitė 1933 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo
205903 Petronėlė Vitkauskaitė 1938 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo
205904 Izidorius Vitkauskas 1899 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1957-10-09 negrįžo
205905 Boleslovas Vitkūnas 1934 Vilniaus tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-08-17 negrįžo
205906 Pranas Vitkus 1919 Mažeikių suėmimas 1945 Komija negrįžo
205907 Birutė Vizbaraitė 1945 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205908 Uršulė Vizbarienė 1883 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205909 Algimantas Vizgaitis 1942 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205910 Benadas Vizgaitis 1930 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
205911 Filomena Vizgaitytė 1928 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205912 Laima Vizgaitytė 1935 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
205913 Vincas Vizgintas 1928 Skuodo suėmimas 1948 Komija negrįžo
205914 Izabelė Vizgirdaitė 1922 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-29 negrįžo
205915 Adelė Vizgirdaitė 1935 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-14 negrįžo
205916 Liudas Vizgirdas 1917 Plungės tremtis 1941 Tomsko sr. 1955 negrįžo
205917 Marija Vladimirova 1895 Kauno tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-08-30 negrįžo
205918 Piotras Voicechovičius 1892 Šalčininkų suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205919 Edvardas Vojevodskis 1904 Šiaulių suėmimas 1940 Gorkio sr. 1946-07-15 negrįžo
205920 Cilytė Volfaitė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205921 Aleksandras Volfas 1881 Jurbarko suėmimas 1945 Kaliningrado sr. 1945-09-27 negrįžo
205922 Jakobas Volfas 1903 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr. 1954-06-23 negrįžo
205923 Jeta Volfienė 1910 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205924 Silvestras Volkavičius 1875 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-22 negrįžo
205925 Boleslavas Volkovičius 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
205926 Sofija Volonsevičienė 1896 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-26 negrįžo
205927 Laima Aleksandra Volonsevičiūtė 1934 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-04-28 negrįžo
205928 Alfonsas Volosevičius 1920 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-20 negrįžo
205929 Elena Volosevičiūtė 1928 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-02 negrįžo
205930 Marija Volosevičiūtė 1912 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-09 negrįžo
205931 Ilja Volpė 1896 suėmimas 1942 Gorkio sr. 1958-03-13 negrįžo
205932 Leizeris Volpė 1895 Ukmergės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205933 Mauša Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-08-15 negrįžo
205934 Rachilė Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205935 Simonas Volpė 1936 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 negrįžo
205936 Joana Volungevičienė 1911 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205937 Stefa Volungevičienė 1919 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205938 Algimantas Volungevičius 1938 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205939 Antanas Volungevičius 1940 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205940 Jokūbas Volungevičius 1889 Varėnos suėmimas 1940 Baltarusija negrįžo
205941 Dalia Volungevičiūtė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-05-05 negrįžo
205942 Vida Volungevičiūtė 1937 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-10-24 negrįžo
205943 Česlovas Vopilovskis 1938 Telšių tremtis 1945 Komija negrįžo
205944 Vytas Voras Šiaulių tremtis 1941 Omsko sr. negrįžo
205945 Sergejus Vorobjovas 1866 Kauno tremtis 1941 negrįžo
205946 Antonas Vostokovas 1902 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva negrįžo
205947 Jonas Voveraitis 1914 Marijampolės suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1958-04-24 negrįžo
205948 Genė Vozgirdaitė 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
205949 Mejeris Michailas Vulfovičius 1922 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
205950 Morduchas Motelis Vulfovičius 1909 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo