LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Pranas Jurkus 1925 Raseinių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205902 Stasys Juška 1927 Telšių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205903 Klemensas Juškys 1927 Kauno suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
205904 Jonas Kačinskas 1905 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205905 Bronius Kadžys 1918 Ukmergės suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205906 Antanas Kalinauskas 1923 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
205907 Kazys Kamarauskas 1911 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205908 Juozas Kaminskas Alytaus suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205909 Povilas Kaminskas 1928 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205910 Pranas Kandrotas 1911 Prienų suėmimas 1946 Komija žuvo kaip partizanas
205911 Juozas Karalevičius 1918 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205912 Jonas Karašauskas 1921 suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205913 Vladas Karpuška 1912 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205914 Jonas Karsokas 1926 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205915 Pranas Kasparavičius 1921 Šakių suėmimas Ukraina žuvo kaip partizanas
205916 Antanas Kasperavičius 1918 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205917 Juozas Kasperavičius 1914 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205918 Kazimieras Katelė 1928 Rokiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205919 Vincas Katelė 1922 Kupiškio suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205920 Vladas Katinas Ukmergės suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
205921 Bronislavas Jonas Kaunietis 1923 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205922 Albertas Kavaliauskas 1916 Biržų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205923 Antanas Kavaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205924 Bronius Kavaliauskas 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205925 Simonas Kaveckas 1906 Prienų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205926 Aleksas Kazla 1912 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205927 Andrius Kazlauskas 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205928 Jonas Kazlauskas 1926 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205929 Jonas Kazokas 1925 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205930 Antanas Kerpė 1919 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205931 Povilas Ketvirtis 1932 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
205932 Pranas Ketvirtis 1930 Jonavos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205933 Pranas Kibirkštis 1925 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205934 Vincas Kibirkštis 1919 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205935 Petras Kirstukas 1911 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205936 Vincas Kiselius 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205937 Boleslovas Kisielius 1916 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205938 Albertas Kiškis 1915 Ignalinos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205939 Mykolas Kleiba 1927 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205940 Viktoras Klusevičius 1922 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205941 Stanislovas Klydžia 1896 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205942 Stasė Kočiūnaitė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
205943 Jonas Albertas Kopas 1922 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205944 Juozas Kranauskas 1908 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205945 Zenonas Kregždė 1930 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva žuvo kaip partizanas
205946 Boleslovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205947 Jurgis Krikščiūnas 1919 Kauno suėmimas 1944 Lenkija žuvo kaip partizanas
205948 Stanislovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205949 Petras Kriskus 1906 Raseinių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205950 Stasys Krištapaitis 1922 Mažeikių suėmimas 1945 Karelija žuvo kaip partizanas