LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Janė Valainytė Zarasų tremtis 1941
205952 Marytė Valainytė 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205953 Vilė Valainytė 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205954 Jadvyga Valainytė 1922 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205955 Juozas Valavičius 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-12
205956 Petras Valentinavičius 1923 Zarasų suėmimas 1944 Ukraina grįžo
205957 Kazys Valiukevičius 1890 Zarasų suėmimas 1949 Mordovija 1956-08-02
205958 Valė Valiulienė 1914 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205959 Aloyzas Valiulis 1947 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205960 Ignas Valiulis 1903 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205961 Jurgis Valiulis 1907 Zarasų suėmimas 1944 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205962 Vytautas Valiulis 1949 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205963 Banguolė Julė Valiulytė 1946 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205964 Danutė Valiulytė 1951 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205965 Juozas Valskys 1886 Zarasų suėmimas 1946 Mordovija mirė tremtyje
205966 Stanislovas Valskys 1924 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-01-12
205967 Ona Valskytė 1920 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205968 Daina Valskytė 1945 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205969 Valerjanas Valuta 1921 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-03
205970 Marija Vanaginskienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-12 grįžo
205971 Izidorius Vapsva 1904 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-01-25 grįžo
205972 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
205973 Genė Varatinskaitė 1920 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205974 Jadvyga Varatinskaitė 1933 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205975 Veronika Varatinskienė 1889 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205976 Janina Varnaitė 1941 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205977 Gražvydas Juozas Varnas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205978 Stasys Varnas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-21
205979 Veronika Varnienė 1919 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205980 Genovaitė Vasalauskaitė 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205981 Antanas Vasalauskas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205982 Ona Vasalauskienė 1896 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205983 Aldona Ona Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
205984 Elžbieta Vasiliauskaitė 1911 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205985 Eugenija Vasiliauskaitė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205986 Paulina Vasiliauskaitė 1915 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 grįžo
205987 Stefanija Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1947 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205988 Vytautė Vasiliauskaitė 1931 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
205989 Regina Vasiliauskaitė 1933 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205990 Aleksandras Kęstutis Vasiliauskas 1920 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-04-12 grįžo
205991 Bronislovas Vasiliauskas 1936 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205992 Eugenijus Vasiliauskas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205993 Jonas Vasiliauskas 1910 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
205994 Juozas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205995 Kazimieras Rimantas Vasiliauskas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-15 grįžo
205996 Kostas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė kalėjime
205997 Leonas Vasiliauskas 1905 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-10-20
205998 Petras Vasiliauskas 1912 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1959-04-04
205999 Povilas Vasiliauskas 1915 Zarasų suėmimas 1944 Kazachija 1956-04-20
206000 Vincas Vasiliauskas 1900 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje