LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205952 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
205953 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205954 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205955 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
205956 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205957 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205958 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205959 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205960 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205961 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205962 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205963 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205964 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205965 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205966 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205967 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205968 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205969 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205970 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
205971 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205972 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205973 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205974 Pranas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205975 Rapolas Žvinys 1935 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
205976 Stasys Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205977 Aldona Žvinytė 1933 Utenos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205978 Bronė Žvinytė 1928 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-02-14 grįžo
205979 Aldona Žvinytė 1940 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205980 Paulina Žvinytė 1930 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205981 Janina Žvinytė 1927 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-25 grįžo
205982 Janina Žvinytė 1932 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205983 Vita Žvinytė 1929 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205984 Ona Vanda Žvinytė 1935 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205985 Adelė Žvinytė 1937 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205986 Vaclava Žvinytė 1943 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205987 Alfonsa Žvirblienė 1919 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205988 Barbora Žvirblienė 1881 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205989 Bogumila Žvirblienė 1902 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205990 Danutė Albina Žvirblienė 1928 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-04 grįžo
205991 Elena Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205992 Jadvyga Žvirblienė 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29 grįžo
205993 Konstancija Žvirblienė 1907 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205994 Marijona Žvirblienė 1880 Pasvalio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205995 Marijona Žvirblienė 1880 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205996 Marijona Žvirblienė 1896 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205997 Ona Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-17 grįžo
205998 Ona Žvirblienė 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
205999 Ona Žvirblienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
206000 Stasė Žvirblienė 1906 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.