LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205952 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205953 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205954 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205955 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205956 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205957 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205958 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205959 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205960 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205961 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205962 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205963 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205964 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205965 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
205966 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205967 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205968 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205969 Pranas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205970 Rapolas Žvinys 1935 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
205971 Stasys Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205972 Aldona Žvinytė 1933 Utenos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205973 Bronė Žvinytė 1928 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-02-14 grįžo
205974 Aldona Žvinytė 1940 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205975 Paulina Žvinytė 1930 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205976 Janina Žvinytė 1927 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-25 grįžo
205977 Janina Žvinytė 1932 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205978 Vita Žvinytė 1929 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205979 Ona Vanda Žvinytė 1935 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205980 Adelė Žvinytė 1937 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205981 Vaclava Žvinytė 1943 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205982 Alfonsa Žvirblienė 1919 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205983 Barbora Žvirblienė 1881 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205984 Bogumila Žvirblienė 1902 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205985 Danutė Albina Žvirblienė 1928 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-04 grįžo
205986 Elena Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205987 Jadvyga Žvirblienė 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29 grįžo
205988 Konstancija Žvirblienė 1907 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205989 Marijona Žvirblienė 1880 Pasvalio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205990 Marijona Žvirblienė 1880 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205991 Marijona Žvirblienė 1896 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205992 Ona Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-17 grįžo
205993 Ona Žvirblienė 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
205994 Ona Žvirblienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205995 Stasė Žvirblienė 1906 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.
205996 Uršulė Žvirblienė 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
205997 Veronika Žvirblienė 1908 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205998 Veronika Žvirblienė 1909 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205999 Stefanija Žvirblienė 1921 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-21 grįžo
206000 Albinas Žvirblis 1918 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo