LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Vladislavas Žvirinas 1927 suėmimas Ukraina
205952 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205953 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205954 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205955 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205956 Antanas Žvironas 1899 Vilniaus suėmimas 1945 Komija 1954-07-11 grįžo
205957 Antanas Žvironas 1904 Utenos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1956-07-26
205958 Jonas Žvironas 1912 Utenos suėmimas 1945 Komija 1956-05-05
205959 Martynas Žvironas 1902 suėmimas 1947 Lietuva
205960 Martynas Žvironas 1901 Rokiškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205961 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205962 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205963 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205964 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205965 Martynas Zvirtas 1908 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
205966 Janina Žvirzdinaitė 1921 Mažeikių suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1954-11-05
205967 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
205968 Hermenegildas Žvirzdinas 1920 Telšių suėmimas 1940 Lietuva nukankinti Juodupėje
205969 Juozas Žvirzdinas 1923 Mažeikių suėmimas 1950 Permės sr. mirė temtyje
205970 Juozas Žvirzdinas 1913 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. 1947-03-15 grįžo
205971 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205972 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
205973 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205974 Ignacas Zvolinskis 1905 suėmimas Saratovo sr.
205975 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205976 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205977 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205978 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205979 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205980 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205981 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205982 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205983 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
205984 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205985 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205986 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205987 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205988 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205989 Bronius Žvykas 1914 Vilniaus suėmimas 1946 Magadano sr. grįžo
205990 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205991 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205992 Edvardas Žvyriukas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-25 grįžo
205993 Aleksas Zybartas 1914 Šilalės suėmimas 1944 Lietuva
205994 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
205995 Antanas Zybartas 1893 Tauragės suėmimas 1944 Vologdos sr. mirė lageryje
205996 Bronius Zybartas 1903 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1956-07-31
205997 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
205998 Stasys Zybartas 1901 Šilutės suėmimas 1948 Komija mirė lageryje
205999 Stasys Zybartas 1910 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-28
206000 Kazimiera Zybartienė 1917 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva