LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206001 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
206002 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
206003 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
206004 Juozas Žydeckas 1928 suėmimas 1949 Komija grįžo
206005 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206006 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206007 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206008 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206009 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206010 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206011 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206012 Jaunutis Leonas Žydelis 1930 Kėdainių suėmimas 1952 Latvija 1957-02-08 grįžo
206013 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
206014 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206015 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206016 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206017 Kazys Žydelis 1918 Trakų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-05-26 grįžo
206018 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206019 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
206020 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
206021 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206022 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206023 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206024 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206025 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206026 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
206027 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
206028 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
206029 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206030 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
206031 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206032 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
206033 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206034 Juozas Žygaitis 1907 Šilalės suėmimas 1944 Komija 1956-06-11 grįžo
206035 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206036 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206037 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206038 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206039 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206040 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206041 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva
206042 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija
206043 Blažiejus Žygas 1890 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206044 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206045 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206046 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206047 Povilas Žygas 1905 Švenčionių suėmimas 1944 Komija 1956-08-07 grįžo
206048 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206049 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206050 Viktoras Žygas 1918 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo