LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206001 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
206002 Antanas Zybartas 1893 Tauragės suėmimas 1944 Vologdos sr. mirė lageryje
206003 Bronius Zybartas 1903 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1956-07-31
206004 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
206005 Stasys Zybartas 1901 Šilutės suėmimas 1948 Komija mirė lageryje
206006 Stasys Zybartas 1910 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-28
206007 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
206008 Kazimiera Zybartienė 1917 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva
206009 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206010 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
206011 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
206012 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
206013 Juozas Žydeckas 1928 suėmimas 1949 Komija grįžo
206014 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206015 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206016 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206017 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206018 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206019 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206020 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206021 Jaunutis Leonas Žydelis 1930 Kėdainių suėmimas 1952 Latvija 1957-02-08 grįžo
206022 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
206023 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206024 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206025 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206026 Kazys Žydelis 1918 Trakų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-05-26 grįžo
206027 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206028 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
206029 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
206030 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206031 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206032 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206033 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206034 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206035 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
206036 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
206037 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
206038 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206039 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
206040 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206041 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
206042 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206043 Juozas Žygaitis 1907 Šilalės suėmimas 1944 Komija 1956-06-11 grįžo
206044 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206045 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206046 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206047 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206048 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206049 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206050 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva